Bestuurslid, Gezondheidscentrum, Veldhoven
'Toegang tot enorm veel kennis en expertise'

Via Lijn1 is in ons centrum een uitermate kundige en gedreven manager actief. Hij stuurt de organisatie bedrijfsmatig strak aan. Door zijn inhoudelijke kennis is hij tegelijk een serieuze gesprekspartner voor onze huisartsen en fysiotherapeuten. Het voordeel van deze externe ondersteuning is de enorme kennis en input die vanuit de Lijn1-organisatie binnenkomt. Daar weten ze exact wat speelt op landelijk en regionaal niveau, welke ontwikkelingen er in weten regelgeving zijn en wat de impact daarvan is op onze organisatie. Lijn1 beschikt over heel veel ervaring en praktische kennis die is opgedaan bij andere praktijken. Personeelscontracten, protocolbeschrijvingen, benchmarks … bij Lijn1 ligt het allemaal al op de plank. Wij profiteren daarvan.

Huisarts, Huisartsenpraktijk, Waalre
'Tijd om huisarts in opleiding te begeleiden'

Onze huisartsenpraktijk heeft door Lijn1 een praktijkscan laten uitvoeren. Wat daaruit kwam, heeft ons doen besluiten om een manager eerstelijnsgezondheidszorg in te huren – ook van Lijn1. Deze medewerker heeft in de praktijk diverse zaken (mee) opgezet en begeleid, zoals

Directeur, Regionale Coöperatie Huisartsen
'Goed informatiemanagement voor ons onontbeerlijk'

“Het gaat erom dat op de juiste plek de juiste informatie beschikbaar is, op het juiste moment. Omdat dit zo belangrijk is, beschouwen wij informatiemanagement als een kernactiviteit. Dat moet je professioneel hebben geregeld door iemand met vergaande kennis van procesinformatiebeheersing. Voor deze specifieke expertise doen wij sinds 2009 een beroep op Lijn1. Ander punt is dat we vóór de start van volgende zorgprogramma’s zeker willen weten dat het in onze praktijken goed is geregeld. Ook dat vraagt om capaciteit en kennis die we zelf niet in huis hebben, maar bij Lijn1 wel beschikbaar is.

De mensen van Lijn1 die bij ons werken, zijn betrokken collega’s. We beschouwen ze als volwaardige leden van ons team. Het verschil is dat ze ook op andere plaatsen en in andere teams werken. Dat vinden wij juist extra waardevol, want met al die input doen wij ons voordeel.”

Huisarts en lid dagelijks bestuur, Gezondheidscentrum, Den Bosch
'Rust en ruimte voor huisartsen'

Lijn1 levert ons een prima regelaar en coördinator die vanuit de functie als manager elders, veel ervaring en een uitgebreid netwerk inbrengt in ons centrum. Ook de gedetacheerde zorgprogramma manager brengt waardevolle bagage met zich mee. Dit alles geeft ons als huisartsen ruimte. En vooral rust, omdat we weten dat kwaliteit en professionaliteit zijn geborgd, op de meest efficiënte manier.

Huisarts, Medisch Centrum, Son en Breugel
'Best Practices waarmee wij ons voordeel doen'

“We zochten een sparringpartner met brede ervaring en specifieke kennis van ontwikkelingen in de eerstelijns zorgmarkt. Iemand die ons ook inhoudelijk kon helpen om van ons medisch centrum een bedrijf te maken. Dat is gelukt. Lijn1 heeft ons geholpen de organisatie door te ontwikkelen en de puntjes op de i te zetten. Niet alleen wat betreft automatisering, het vastleggen van contracten en persoonlijke dossiers, maar ook door hulp bij het ontwikkelen van een heldere visie. Het prettige van een externe manager is dat die onafhankelijk is en geen last heeft van bedrijfsblindheid. Bovendien brengt een Lijn1-medewerker vanuit zijn brede organisatie kennis, ervaring en best practices mee die je van een solo-manager nooit kunt verwachten.”