De professionals van Lijn1 zijn breed inzetbaar, zowel structureel als projectmatig. Ons dienstenaanbod omvat onder meer:

Praktijkmanagement / zorggroepmanagement
Dit kan variëren van één aspect, zoals personeelsbeleid, tot integraal management van de organisatie. Het gaat altijd om de uitvoering van taken buiten het primaire zorgproces.

Kwalitatief op inhoud: zorgprogramma’s opzetten en uitvoeren, de uitvoering controleren en evalueren, waar nodig bijsturen. Resultaat: betere zorg en kostenbesparing.
Interne organisatie: in overleg met de opdrachtgever beleid formuleren, een jaarplan maken en de uitvoering ervan aansturen, controleren en bijsturen. Zorg dragen voor jaarverslag, personeelsbeleid, PR en voorlichting, ICT, facilitaire zaken. Resultaat: ontzorgen van professionals.
Netwerkontwikkeling: ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van nieuwe samenwerkingsstructuren met welzijn, gemeente, wijk en zorgverzekeraars. Resultaat: betere netwerken en partnerschappen.
Financieel: opstellen en bewaken begroting, financiële analyses. Resultaat: gezonde bedrijfsvoering.

Projectmanagement
Binnen het nieuwe bekostigingssysteem is er binnen segment 3 ruimte voor innovatieve (substitutie)projecten. De medewerkers van Lijn1 hebben de ervaring en kennis om deze projecten op te zetten en te begeleiden. Daarnaast kunnen zij meehelpen bij het versterken en up-to-date maken van bestaande projecten.

(Door)ontwikkelen zorgprogramma’s
De dynamische ontwikkelingen rondom zorgprogramma’s bieden mogelijkheden voor integratie en uitbreiding. Er komen bijvoorbeeld kansen om, los van bestaande DBC’s, te experimenteren met nieuwe multidisciplinaire zorgprogramma’s. Lijn1 kan hierbij ondersteunen met actuele kennis en ervaring.

Praktijkscan
Een interne analyse van de praktijk op basis van het 7S-model (strategy, shared values, systems, structure, staff, skills, style). We gebruiken hiervoor onderzoeksgegevens en houden interviews. Het voordeel van de 7S-methode is dat zowel ‘zachte’ factoren (bv. organisatiecultuur, stijl van leidinggeven) als ‘harde’ factoren (bv. productiegegevens, zorgprocessen) aan bod komen.

 

Werkwijze

Adviseren en ondersteunen binnen de eerstelijnszorg is wat wij doen. We leveren maatwerk, want: elke organisatie is anders! 

Tijdens een kennismakingsgesprek zullen wij inventariseren en waar mogelijk adviseren in de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Wij zetten onze deskundigheid zowel een-op-een als in groepen in. Wij zoeken mee naar antwoorden op vraagstukken rondom procesvorming, besluitvorming en organisatie. Door onze jarenlange ervaring en door ons professionele netwerk, zijn wij in staat om organisaties binnen de eerste lijn over de meest recente ontwikkelingen, kansen en bedreigingen te informeren. Wij ondersteunen in het proces wat hierop volgt.

Dit doen wij graag voor - én altijd samen met onze klanten.

 

Via ons contactformulier kunt u geheel vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen.