De eerste lijn is volop in beweging en vormt een steeds belangrijkere schakel in de zorgverleningsketen. Het werk van professionals in de eerste lijn maakt ingrijpende ontwikkelingen door, waaronder:

  • zorgverlening overnemen uit de tweede lijn;
  • verbinding leggen met welzijn, wijkteams en wijknetwerken;
  • zelfmanagement bij patiënten stimuleren.

Dit alles vraagt om organisatie- en innovatiekracht, zowel zorginhoudelijk als qua bedrijfsvoering.
Lijn1 is gespecialiseerd in het ondersteunen en ontzorgen van de eerste lijn. Daar zit onze passie, deskundigheid en jarenlange ervaring.

Lijn1 werkt voornamelijk voor:

  • huisartsenpraktijken;
  • multidisciplinaire gezondheidscentra;
  • zorggroepen.

Onze deskundige medewerkers kunnen structureel en projectmatig worden ingezet.